TALLER A PROFESSORS: COM FER L'ENTREVISTA AMB PARES?

Avui tinc el plaer de dinamitzar un taller, dirigit a professors de secundària, per tal d'entrenar les habilitats implícites en l'entrevista amb pares. 

 

El taller constarà de tres parts. En la primera parlarem sobre els reptes que els professors tenen en les entrevistes. En la segona part, vivenciarem les tres habilitats bàsiques que, el psicòleg humanista Carl Rogers, proposa com a necessàries en tota relació d'ajuda: l'empatia, la consideració positiva incondicional i l'autenticitat. En la tercera part, practicarem aquestes habilitats a través d'un rol-playing, tècnica vivencial que permet dramatitzar situacions reals en un context formatiu.

 

Aquestes tres habilitats: l'empatia, la consideració positiva incondiconal (acceptació) i l'autenticitat, són tres aspectes que els pares i mares i aquelles persones que intervenen en el desenvolupament dels nens i nenes, nois i noies, necessitem entrenar i millorar. Ja que ens permetrà relacionar-nos amb ells des de la comprensió, l'acompanyament i no des del jutjar, qüestionar i sermonejar.

 

 

Àngels Martí

Psicòloga & Terapeuta Familiar 

Formadora