Àngels Martí Pérez

Psicòloga · col.9917

Psicoterapeuta personal i Familiar.

Formadora de professionals de l’educació i la salut.

Especialista en les relacions dins l'àmbit escolar, laboral i familiar 

610 217 506 info@angelsmarti.com · www.angelsmarti.com 

972 233 035 info@eticespais.com · www.eticespais.com 

 

 

Montserrat Soler

Psicòloga · col.3310

Psicoterapeuta personal i Familiar.

Especialista en les relacions dins l’àmbit escolar, laboral i familiar.

626 806 800 · tilla@copc.cat

 

Anna Sangrà

Logopeda i Fisioterapeuta miofuncional · col.3723     

Logopeda i Fisioterapeuta miofuncional

Teràpia de moviments rítmics i integració dels reflexes primitius

Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional

669 473 530 · asangra@gmail.com 

 

Mia Soler

Psicòloga · col. 13179

Formadora i Educadora Emocional

Reeducacions Psicopedagògiques

615 045 604 · miasoler.etic@gmail.com